Media, Media 2016

Terracotta&Champagne 2016 – Gala Dinner

La Terracotta e il Vino