Giara per l’Australia (cruda)

La Terracotta e il Vino