Giara per l’Australia (cotta)

La Terracotta e il Vino